TOP

SUPPORTERS

SUPPORTERS

Crowdfunding for Tokyo Biennale 2023

With the aim of further enhancing the activities of the Tokyo Biennale 2023, we have raised funds through the crowdfunding platform “READYFOR.”
The crowdfunding campaign, titled “Tokyo Biennale 2023: A More Open International Art Festival Created by Citizens,” was held from March 23 to April 28, 2023, and raised a total of 7,225,000 JPY, exceeding the initial goal of 5 million yen. We sincerely appreciate everyone's support and warm and strong words of encouragement.

Crowdfunding Supporters

The names shown here are those who have supported the crowdfunding course including "Your name listing on the website and at the festival venues" and have agreed to have their names listed. We would like to thank all our supporters, including those not listed here.
 • Katsuyuki Fujinami, President and Representative Director, FSX, Inc.
 • Gallery Q
 • Tomoyuki Hinuma
  LINENART Corporation
 • Yujiro Hongawa, Machi-Hito-Shigoto Co., Ltd.
 • Takuma Ishiyama, ishicolo, LLC
 • Hidekazu Imatani, Katachi Laboratory Co.
 • Hidekazu Imatani, Katachi. Laboratory
 • Kanda Myojin Shrine
 • Kitchen Inc.
 • KURENBOH
 • MOJOWORK
 • Park Line
 • SOOO dramatic!
 • Yukiko Takeuchi, Executive Vice President, Daiwa Real Estate Asset Management Co. Ltd.
 • The Department of Art and Design, Tokyo Kasei University
  Tokyo Suribachi Gakkai
 • Wakiaiai Co., Ltd.
 • 2023 YOON MASA
 • Akiko “akko” ashida
 • Jun Aoki
 • Momoko Asano
 • Peter Bellars
 • Michitaka Deguchi
 • Dodo
 • Kae Fujiwara
 • Jose Franky
 • Keiko Hamada
 • Takeharu Hanokizawa
 • Hiroyuki Hattori
 • Nobuyuki Higashi
 • Teiko Hinuma
 • Itaru Hirama
 • Shiobu Hirano
 • Kazuhisa Hirokado
 • Hiromi
 • Erimi Fujihara
 • Toshiko Fujita
 • Sachiko Fumoto
 • Mickey Funyashaka
 • Mika Furukawa
 • Sosuke Furukawa
 • Yutaka Furuta
 • Masanori Ikeda
 • Kazuya Irabu
 • Junya Ishikawa, social good producer
 • Satoshi Ishikawa
 • Hiroko Ishinabe
 • Kayoko Isobe
 • Atsushi Ito
 • Takayoshi Kamiyama
 • Hiroyuki Kanemitsu
 • Tomohiro Karashina
 • Yuko Kasai
 • Mami Kataoka
 • Tetsuya Kawabe
 • Yoshihisa Kawamura
 • Hatsumi Kawayama
 • Jun Kikoshi (Art & Railways)
 • Atsuhiko Kinjo
 • Moemi Kinjo
 • Yuichi Kishino
 • Keiji Kitahara
 • Tatsuyuki Kitaoka
 • Hajime Kobayashi
 • Fumi Koda
 • Hidenori Kondo
 • Kei Kondo
 • Mina Lee
 • Satoko Lee
 • Junko.M
 • Hidenori Matsuura
 • Hatsune Miyamoto
 • Kazuharu Mori
 • Junichi Mori
 • Shugo Moritani
 • Ryuichiro Mori
 • Motoko
 • Yumi Motooka
 • S. Motoyama
 • Shujiro Murayama
 • Shin Nakajima
 • Yuko Nakamura
 • Yasutaka Nakanowatari
 • Yoshihisa Nakano
 • Hiroshi Nakase
 • Setsuo Nakata
 • Hiro Nakayama
 • Mami Okamoto
 • Katsuhiko Ono
 • Yoshihiko Oshima
 • Q Taro
 • @Reel0_0Reel
 • Shinya Sato
 • Koji Sawada
 • Yuki Seki
 • Nobuhiro Shiihara
 • Hiroko Shimizu
 • Yohei Shimizu
 • Hiromichi Shiraishi
 • Kazuko Shishido
 • Mikio Sugiura
 • Masayuki Suzuki
 • Shingo Suzuki
 • manabu synbori
 • T.Mitsuharu
 • Masahiro Tago
 • Masaji Taira
 • Kikuko Takagi
 • Kenjun Takahashi
 • Masahiko Takai
 • Daiki Tahara
 • Yoko Takamura
 • Tanaka Nobuyuki
 • Megumi Tatei
 • Chie Terashima
 • Megumi Tokita
 • Keiko Torigoe
 • Takahiro Toriyama
 • Masamichi Toyama
 • Himi Tsukayama
 • Tomoko Uchida
 • Aya Umeda
 • Hitoshi Ushijima ・ Kanao Ogi
 • Kiyoshi Ussui
 • Keitaro Usui
 • Ken Wakasugi
 • Tatsuo Watanabe 
 • Watanabe Yuuki
 • Koyuki Yamakawa
 • Momoko Yamamoto
 • Rika Yamashita
 • Muneo Yamazaki
 • Yuko Yano
 • Seiji Yasubuchi
 • Chie Yasuoka
 • Yukiko Yoroidaka
 • Mitsuhiro Yoshimoto